Nowość

Symbolika Szkaplerza Św. Michała Archanioła

Noszenie szkaplerza św Michała Archanioła jest znakiem przynależności do Rodziny Michalickiej. Nosi sie go, aby odddawac cześć św. Michałowi Archaniołowi, dla otrzymania wielu łask za jego wstawiennictwem i by mieć udział w dobrach duchowych Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

Szkaplerz jest czarno-granatowy. Na czarnym płatku jest wizerunek św. Michała Archanioła a na granatowym jest wizerunek Matki Bożej z sanktuarium w Miejscu Piastowym.

Pierwszy taki szkaplerz zostal zatwierdzony przez Leona XIII a dzisiejszy szkaplerz został zatwierdzony 1 marca 2013 roku przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Kazimierza Radzik.

Spadająca na plecy część szkaplerza symbolizuje poddanie sie woli Bożej i znoszenie przeciwnosci. Część szkaplerza opadająca na piersi ma nam przypominać o tym, aby kochać Boga i blizniego i aby za wstawiennictwem św Michała Archanioła zabiegać o dobra wieczne.

Noszenie szkaplerza ma nam przypominać o naszych obowiazkach chrześcijańskich. Jest on również wyrazem wiary w osiągnięcie nieba za wstawiennictwem św. Michała Archanioła.

Szkaplerz ten jest znakiem, że wybraliśmy sobie św Michała Archanioła na obrońce. Jest on również mundurem wojska anielskiego. Strzeże on od grzechu, ułatwia znoszenie wyrzeczeń.

Image Source: http://anielskafundacja.pl/wp-content/uploads/2014/09/szkaplerz-%C5%9Aw.-Micha%C5%82a-Archanio%C5%82a-001.jpg