Nowość

Maryja Przyszła do Pierininy z Hiacyntą i Franciszkiem

7 grudnia 1947 roku miało miejsce szóste objawienie Pierininy Gilli. Matka Boża Róża Duchowna ukazała się jej wtedy w białym płaszczu. Po lewej stronie Maryi stała dziewczynka a po prawej chłopiec ubrani na biało. Oboje trzymali płaszcz Maryi.

Matka Boża Róża Duchowna powiedziała wtedy: „Jutro ukażę moje Niepokalane Serce, tak mało znane ludziom. W Fatimie wyraziłam życzenie, aby upowszechniła się praktyka poświęcenia się mojemu Sercu (...)  Natomiast tu, w Montichiari, życzę sobie, aby to nabożeństwo do Róży Duchownej połączone z czcią mojego Niepokalanego Serca zostało pogłębione w instytutach religijnych i zgromadzeniach zakonnych po to, aby te dusze poświęcone Bogu otrzymały coraz większe łaski, płynące z mojego macierzyńskiego Serca.” 

Maryja powiedziała, że dzieci, które z nią przyszły to: „Hiacynta i Franciszek. One towarzyszą ci we wszystkich twoich smutkach. One także cierpiały, chociaż były mniejsze od ciebie. Oto czego życzę sobie od ciebie: prostoty i dobroci, jak u tych dzieci.” 

Po tych słowach Maryja rozłożyła ramiona i patrząc w niebo zawołała: „Niech będzie Pan uwielbiony!” 

Image Source:  http://misjagabriela.pl/www-content/uploads/2016/03/dzieci2.jpg