Nowość

Korzyści z Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą jest skutecznym sposobem aby uratować nienarodzonemu dziecku życie w czasach gdzie aborcja jest łatwo dostępna.

Dokonanie duchowej adopcji może być róznież metodą na zadośćuczynienie za własne grzechy. Może być również podjęta z intencją aby dziecko poczęło się danej osobie lub innej która ma problem z zajściem w ciąże. W ten sposób modląc się za nienarodzone dziecko sami również coś zyskujemy.

Aby podjąc duchową adopcje trzeba odmówić modlitwę przyrzeczenia, którą można powiedzieć prywatnie w domu lub w kościele:

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia....................................
biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
•jedna Tajemnica Różańca Świętego
•moje dobrowolne postanowienia
•oraz poniższa codzienna modlitwa "Panie Jezu", którą teraz po raz pierwszy odmówię

Takie przyrzeczenie warto wydrukować i podpisać wraz z datą.

Modlitwa która trzeba codziennie odmawiać to:

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka Zawierzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Potem odmawiamy dziesiątek różańca. Można dodać to tego inne modlitwy. Tą modlitwę i dziesiątek różańca trzeba odmawiać codziennie przez 9 miesięcy. Jeżeli zapomnimy jej odmówić to nie jest grzech, wystarczy następnego dnia pomodlić się dwa razy. Dłuższe przerwanie modlitwy np. miesiąc przerywa duchową adopcje i trzeba się z tego wyspowiadać.

Można adoptować tylko jedno dziecko. Kolejnej duchowej adopcji można dokonać po skończeniu modlitw za pierwsze dziecko. Więc co 9 miesięcy można na nowo dokonywać duchowej adopcji dziecka poczętego.

Image Source: http://s1.manifo.com/usr/4/43902/d9/manager/dziecko.jpg